Punkt Przedszkolny z Grupą Żłobkową

Przytulanka

Aktywność poznawcza dziecka

Aktywność poznawcza dziecka

                                                 W wyniku tej formy aktywności dziecko:

-samodzielnie inicjuje zabawy zgodnie z własnymi pomysłami,

-twórczo podchodzi do problemów pojawiających się w zabawach,

-chętnie mówi o swoich zainteresowaniach,

-poznaje upodobania innych osób,

-korzysta w zabawach z pomysłów dzieci uzdolnionych,

-rozumie znaczenie poszczególnych zmysłów w poznawaniu otaczającej rzeczywistości,

-zna proste rymowanki,wiersze i piosenki z repertuaru dziecięcego,potrafi odtworzyć je z pamięci,

-jest skoncentrowane w toku zorganizowanych działań edukacyjnych,

-dokonuje analizy ,syntezy,porównania i klasyfikacji spostrzeganych przedmiotów,

-z łatwością realizuje proste zagadki logiczne,

-dostrzega zależności między skutkiem a przyczyną,

-zna części ciałam,poprawnie je nazywa,

-posługuje się określeniami dotyczącymi położenia przedmiotów w przestrzeni,

-wykorzystuje w zabawach figury geometryczne,

-dostrzega zmiany dokonujące się w przyrodzie,słownie je określa,

-rozpoznaje i poprawnie nazywa często spotykanie zwierzęta i rośliny,

-rozpoznaje zwierzęta niedostępne bezpośredniej obserwacji,

-nazywa podstawowe zjawiska z zakresu przyrody ożywionej i nieożywionej.