Punkt Przedszkolny z Grupą Żłobkową

Przytulanka

Aktywność artystyczna dziecka

Aktywność artystyczna dziecka

                                                     W wyniku tej formy aktywności dziecko:

-chętnie słucha muzyki,śpiewa znane mu piosenki,

-z radością uczestniczy w zabawach muzyczno-ruchowych,

-wyraża swoje potrzeby,emocje,uzdolnienia podczas śpiewu,tańca,gry na instrumentach,

-jest wrażliwe na piękno otaczającej je rzeczywistości,

-chętnie podejmuje działalność plastyczno-konstrukcyjną,w której przedstawia swoje upodobania,

-podejmuje działania niestandardowe dla osiągnięcia zamierzonych celów w działalności plastyczno-konstrukcyjnej,

-chętnie bierze udział w organizowaniu przedstawień teatralnych,

-przejawia zachowania niekonwencjonalne w czasie wykonywania zadań o charakterze otwartym,wymagających postawy twórczej,

-chętnie uczestniczy w zabawach konstrukcyjno-technicznych,

-zna podstawowe zasady korzystania z wybranych urządzeń techniczych