Punkt Przedszkolny z Grupą Żłobkową

Przytulanka

Aktywność społeczna

Aktywność społeczna dziecka

                 W wyniku tej formy aktywności dziecko:

-swobodnie wypowiada się na temat swojej rodziny,

-zna zakres swoich obowiązków w domu rodzinnym,

-przejawia samodzielność w czynnościach samoobsługowych i organizowaniu swobodnej działalności stosownie do swoich możliwości rozwojowych,

-wykazuje inicjatywę w działaniu,

-uzasadnia swoję postępowanie,

-nazywa swoje emoce,

-umiejętnie pokazuje trudności,radzi sobiez porażkami i stresem,

-określa wartości na zasadzie przeciwieństw,np.: dobro-zło,piękno-brzydota,itd.:

-próbuje uzasadnić swoje odczucia

-zna zasady ustalone w żłobku,stara się ich przestrzegać,

-swobodnie porozumiewa się z dorosłymi osobami i rówieśnikami,

-określa odrębność innych względem siebie,

-jest zdolne do kompromisów,

-akceptuje potrzeby innych dzieci,

-chętnie podejmuje działania zbiorowe,czuje się współodpowiedzialne za uzyskany wynik,

-pełni swoją rolę,jako dziecko w życiu społecznym,

-dąży do organizowania i przekształcania rzeczywistości społeczno-kulturowej według własnych pomysłów.