Przedszkole Niepubliczne

Przytulanka

Pisanie

 

 PRZYGOTOWANIE DO NAUKI PISANIA.


Kompetencje w zakresie przygotowania do nauki pisania dziecka podejmującego naukę w pierwszej klasie. Ćwiczenia
? działalność plastyczna: lepienie, wycinanie, wydzieranie, malowanie,
? orientacja na kartce papieru: lewa, prawa strona, góra, dół, lewy róg dolny itd.
? Kreślenie wzorów po śladzie z zachowaniem kierunku,
? Kreślenie wzorów po śladzie z zachowaniem kierunku bez liniatury,
? Kreślenie wzorów po śladzie z zachowaniem kierunku w liniaturze
? ćwiczenia w łączeniu liter,
? Ćwiczenia w pisaniu słów.


PRZESŁANKI PSYCHOLOGICZNE I DYDAKTYCZNE NAUKI PISANIA.
Prawidłowy przebieg procesu opanowania techniki pisania zależy od dostatecznego poziomu rozwoju analizatora wzrokowego, słuchowego i kinestetyczno ruchowego.
Proces pisania w początkowej fazie nauki przebiega prawidłowo, jeśli dziecko osiąga dostateczny poziom rozwoju drobnych grup mięśniowych dłoni i palców oraz zdolność ich koordynacji.
Przygotowanie do nauki pisania polega na stosowaniu różnorodnych ćwiczeń wyrabiających koordynację wzrokowo – ruchową i sprawność dłoni i palców, a także przegubu dłoni oraz ruchów ramienia i przedramienia.
Do takich ćwiczeń można wykorzystać rysunek, malowanie, lepienie wydzieranie, wycinanie, wyszywanie, rzucanie i łapanie piłeczki.
Kolejny etap stanowi odwzorowywanie najpierw prostych kształtów, linii, łuku, prostokąty, koła, owale, a następnie szlaczki złożone z dowolnych elementów figur geometrycznych powtarzających się rytmicznie.
Pisanie na kartkach wymaga ruchów drobnych niewielkich przede wszystkim nadgarstka, kiści, całej dłoni i palców a także przedramienia i ramienia. Układ kostno stawowy i mięśniowy ręki dziecka 6 letniego nie jest jeszcze dojrzały, ręka dziecka szybko się męczy przy pisaniu, dlatego ćwiczenia w pisaniu nie powinny trwać zbyt długo, natomiast mogą być stosowane dość często kilkakrotnie w ciągu jednego dnia.


LITERATURA:
1. Brzezińska A. –„Czytanie i pisanie nowy język dziecka” WSiP Warszawa 1987
2. Cackowska M. –„Nauka czytania i pisania w klasach przedszkolnych”, WSiP Warszawa 1984
3. Czerwińska E. –„Słoneczna biblioteka- przewodnik dla na-li ” WSiP Warszawa 1997
4. Dmochowska M. –„Zanim dziecko zacznie pisać” WSiP Warszawa 1979
5. Dudzińska I. –„Dziecko sześcioletnie uczy się czytać” WSiP W-wa 1986